میله مس

 • نوار مس کاتد الکترولیتی با دقت بالا

  نوار مس کاتد الکترولیتی با دقت بالا

  1: نام کالا: نوار مس کاتد الکترولیتی با دقت بالا
  2: شکل: میله
  3: جنس: مس تصفیه شده
  4: وضعیت: نوار
  5: محتوای ترکیب: Cu≥99.99٪، سایر ناخالصی ها ≤0.01٪
  6. مشخصات (طول × عرض × ضخامت): مشخصات قرارداد
  7: جنس: C1100

 • نوار مس کاتد الکترولیتی

  نوار مس کاتد الکترولیتی

  1: نام کالا: نوار مس کاتد الکترولیتی با دقت بالا
  2: شکل: میله
  3: جنس: مس تصفیه شده
  4: وضعیت: نوار
  5: محتوای ترکیب: Cu≥99.99٪، سایر ناخالصی ها ≤0.01٪
  6. مشخصات (طول × عرض × ضخامت): مشخصات قرارداد
  7: جنس: C1100

 • نوارهای کاتد الکترولیتی مس

  نوارهای کاتد الکترولیتی مس

  1: نام کالا: نوار مس کاتد الکترولیتی با دقت بالا
  2: شکل: میله
  3: جنس: مس تصفیه شده
  4: وضعیت: نوار
  5: محتوای ترکیب: Cu≥99.99٪، سایر ناخالصی ها ≤0.01٪
  6. مشخصات (طول × عرض × ضخامت): مشخصات قرارداد
  7: جنس: C1100